Als gevolg van een consolidatie binnen Bilcare Research GmbH en de daarmee samenhangende sluiting van de locatie Weißandt-Gölzau in Duitsland heeft UTB Industrial Acquisitions alle buiten gebruik gestelde productielijnen, machines en randapparatuur (o.a. complete pvc folie calender lijn, battenfeld en buss kneader extruders etc.) overgenomen. De betreffende locatie is na demontage en ontmantelingswerkzaamheden binnen 4 weken ontruimd en leeg opgeruimd opgeleverd.