UTB Industrial Acquisitions investeert in grootzakelijke roerende en onroerende zaken en managet overnames, consolidaties en ontmantelingen van industriële bedrijven. Waar mogelijk wordt gewerkt aan een doorstart om het bedrijf voort te zetten.

UTB Industrial Acquisitions is werkzaam in de:

  • Metaalindustrie
  • Kunststofindustrie
  • Rubberindustrie
  • Zware industrie
  • Voedingsindustrie
  • Chemie

Met meer dan 30 jaar ervaring kennen we alle mogelijkheden om voortzettingen van ondernemingen, bedrijfssluitingen en faillissementen optimaal te begeleiden.

Wilt u uw bedrijf of onderneming verkopen?

UTB Industrial Acquisitions neemt uw bedrijf en de bijkomende zorgen over. Hier gaat een analyse aan vooraf. Zo worden de mogelijkheden verkend en gekeken naar de toekomst. Neem vrijblijvend contact op voor een kennismakingsgesprek.