Na het faillissement van het aluminiumbedrijf verwierf UTB alle activa en onroerend goed, inclusief de aluminiumsmelterij, gieterij en anodefabriek. Zowel de gieterij als de anodefabriek werden opnieuw gelanceerd door UTB en Century Aluminium. De smelterij was niet levensvatbaar en werd door UTB ontmanteld voor her-industrialisatie.