Overname en re-marketing van industriële machines en gerelateerde assets, tooling etc. t.b.v. Plastic- en Kunststoffenindustrie als gevolg van desinvesteringen bij Astrapak in Kaapstad, Zuid-Afrika - www.astrapak.co.za.