Over UTB Industrial Acquisitions

Onder leiding van CEO Dick Uittenbogert vormt een enthousiast team van professionals het hart van UTB Industrial Acquisitions. Zij worden projectmatig aangevuld met specialisten en partners. Zij werken dagelijks aan nationale en internationale overname- en ontmantelingstrajecten. Daarnaast koopt UTB Industrial Acquisitions roerende en onroerende zaken op in situaties van deconfiture. Alle medewerkers gaan uit van een correcte en soepele samenwerking. Zo weten interne en externe stakeholders waar ze aan toe zijn. Door het sterke netwerk en de kennis van de markt heeft UTB Industrial Acquisitions zich in vele trajecten bewezen als stabiele zakenpartner.

Direct contact met UTB Industrial Acquisitions

Daadkrachtige partner

Met UTB Industrial Acquisitions haalt u een daadkrachtige partner in huis. UTB Industrial Acquisitions gaat altijd voor een passende oplossing in de vaak lastige omstandigheden van een deconfiture. Een uitkomst waarbij alle partijen tevreden terugkijken op de interventie en ondersteuning van UTB Industrial Acquisitions.

Werkwijze

Het sluiten van een bedrijf of fabriek is vaak een lastig traject. UTB Industrial Acquisitions heeft ruime ervaring met het managen van overnames, ontmantelingen en doorstartprojecten. Bij het bestaande managementteam ontbreekt vaak de ervaring, de kennis en het netwerk om deze trajecten optimaal te laten verlopen. UTB Industrial Acquisitions neemt deze zorg uithanden met een totaalpakket.

Het proces

  1. We maken kennis met het bedrijf, inspecteren het roerend en onroerend goed en gaan in gesprek met de verkoper over de wensen en eisen.
  2. We stellen een plan op volgens een tijdlijn waarbij het herplaatsen van personeel en het gebruik van het machinepark en de bedrijfspanden duidelijk worden.
  3. We doen een passend voorstel voor de overname van het bedrijf, de roerende en onroerende zaken.
  4. We maken een projectplan zodat de werkzaamheden geordend, veilig en naar tevredenheid verlopen. Hierbij wordt rekening gehouden met het productieproces en de bestaande werkzaamheden.
  5. Na wederzijds akkoord wordt het contract getekend en de aankoopsom overgemaakt.
  6. Het traject gaat van start en wij realiseren de vastgestelde doelen.

Totaalpakket

UTB Industrial Acquisitions levert een totaalpakket aan diensten. We nemen het volledige overnametraject uit handen, van het demonteren en de ontmanteling van het machinepark tot en met het schoon opleveren van de locatie en het productieterrein.

Volledige overname

UTB Industrial Acquisitions beperkt zich niet tot de aankoop van bepaalde materialen of onderdelen. We nemen het gehele machinepark over, eventueel inclusief het onroerend goed. Ook de voorraad wordt op uw verzoek volledig aangekocht. Daarin maakt UTB Industrial Acquisitions geen onderscheid in grondstoffen en halffabricaten. Zowel papier, rubber, metalen, staal (ferro en non-ferro) als andere producten maken zo deel uit van de overname.

Samenwerking gecertificeerde bedrijven

UTB Industrial Acquisitions werkt voor de demontage en oplevering van uw pand en productieterrein uitsluitend samen met gecertificeerde bedrijven. Deze bedrijven werken volgens nationale milieuvoorschriften en wettelijke regelgeving.